Garage Vloerreiniger - Garage Floor Cleaner - Naturama Green Planet

Deze garage vloerreiniger breekt vetten, oliën en brandstofresten af. Laat geen residu achter dat glad wordt bij natte vloer. Veilig om mee te werken, bevat geen agressieve stoffen. Zorgt voor een veilige werkvloer. Te gebruiken  als spray of machinaal gebruik.

Geschikt voor het reinigen van vaste apparatuur en afgewerkte vloeren in garage en werkplaats waar veel met vet en olie wordt gewerkt, en voor vloeren en vulapparatuur bij pompstations.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

De producten van Naturama Green Planet bevatten geen palmolie. Daarnaast zijn alle producten vegan en 100% biologisch.

Kenmerken van de Garage Vloerreiniger:

Kant & Klaar
Super eenvoudig in gebruik
Geen parfum toegevoegd
Waas vrij – voorkomt snelle herbevuiling
Mens- & milieuvriendelijk
Heavy Duty
Bevat geen enzymen
Bevat geen giftige stoffen
Hypoallergeen
Niet getest op dieren
Niet brandbaar
Plantaardige extracten
Vegan
Palmolie vrij

Deze garage vloerreiniger breekt vetten, oliën en brandstofresten af. Laat geen residu achter dat glad wordt bij natte vloer. Veilig om mee te werken, bevat geen agressieve stoffen. Zorgt voor een veilige werkvloer. Te gebruiken  als spray of machinaal gebruik.

Gebruiksaanwijzing:
Grote vaste apparatuur als brug of vulstation: Verdun 1:20 in lagedruk sproeier of sprayfles. Spray op apparatuur, licht inwrijven met een zachte borstel of spons, daarna afspoelen.

Vloer: Verdun 1:10 in lagedruk sproeier en spray over de vloer. Kort inwrijven met een zachte borstel of bezem. Wegspoelen of met automaat opzuigen.

Vloer met olie/brandsof plassen: Verdun 1:10 in een emmer. Ruim aanbrengen op de verontreinigde plekken. Met borstel of bezem kort inwrijven. Wegspoelen of met automaat opzuigen.

Eigenschappen:
 Garage Vloerreiniger is leverbaar in een 5 liter& 20 liter jerrycan, kant & klaar.
 Vrij van hypoallergeen en vrij van oplosmiddelen, detergens, zouten, olie en zeep
 Bevat geen dierlijk materiaal en er zijn geen dieren gebruikt om het te testen

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.garage

Welke eigenschappen heeft de Garage Vloerreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Garage Vloerreiniger?
– Geurloos – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig – De kleur is kleurloos tot lichtgeel
– Hypoallergeen – Vlampunt is > 95 °C
– Geen enzymen – Oplosbaarheid in water is volledig
– Vegan – pH waarde is 11
– HACCP geschikt
– Vorstvrij bewaren  10 – 30 °C

De Garage Vloerreiniger bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Garage Vloerreiniger?
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Garage Vloerreiniger?
P280 – Draag oogbescherming, beschermende handschoenen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

EUH zinnen:
EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:
Flyer garage vloerreiniger

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×