Banner ProfiBright NL

+31 88 2400 444 |  info@profibright.eu | Ma - Vr 08:00 - 17:00 / Za tot 12:00

Profi7 - interieurreiniger & allesreiniger (concentraat)

Interieurreiniger & Allesreiniger Profi7, concentraat, Plug & Play, allesreiniger, interieurreiniger
De professionele interieurreiniger & allesreiniger Profi7 voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite uw gehele interieur streeploos en fris schoonmaakt in 1 behandeling! 
 
  • Concentraat
  • Super eenvoudig in gebruik
  • Fris van geur en laat geen strepen na
  • Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
  • Dutch Made
  • HACCP geschikt
  • Biologisch afbreekbaar
Waarop kunt u Profi7 op toepassen?
Als je dan toch je bedrijf moet schoonmaken mag het wel lekker ruiken en het sopje moet wel vriendelijk zijn voor mijn handen. Profi7 is een professionele interieurreiniger voor het streeploos reinigen van alle waterbestendige oppervlakken in je bedrijf. Hoog geconcentreerd en lekker fris geurend en de resten uit het emmertje zijn ook nog eens 100% biologisch afbreekbaar. Met een klein flesje van 500 ml concentraat kan je ruim 142 liter reinigingsmiddel maken. Dat noem ik nou veel voor weinig! 
 
Profi7 is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigend resultaat. De Profi7 kan zowel worden opgelost in water maar ook gebruikt worden als spray. Voor het professioneel reinigen van kantoren, eetzalen en cafetaria's. Geschikt voor wandbekleding, kunststof meubels en tafels, spiegels & meubilair. Het laat bovendien geen residu/waas en strepen achter. De pH waarde is 8.
 
Hoe kan u Profi7 het beste gebruiken?
Voor het beste reinigingsresultaat kunt u het beste gebruik maken van een microvezeldoek. Profi7 kan verdund worden met warm of koud water.
 
Dosering:
Normale vervuiling : 35 ml op 10 liter water.
Zware vervuiling : 50 ml op 10 liter water.
Bij gebruik als spray : 20 ml op 500 ml.
 
ProfiBright Profi7
 Welke eigenschappen heeft Profi7?  Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi7?
- Hoog geconcentreerd - De fysische toestand is vloeibaar
- Aangenaam geparfumeerd, fris geurend - De kleur is blauw
- Huidvriendelijk
- De geur is karakteristiek 
- Biologisch afbreekbaar - Vlampunt > 100 °C
- HACCP geschikt - Oplosbaarheid in water is volledig   
- Dutch Made - pH waarde 8
- Vorstvrij bewaren  
 
Profi7 bevat: 
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums & Linalool
 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi7?
H302 - Schadelijk bij inslikken. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi7? 
P101 - Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102 - Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 - Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzich?g afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen , indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 - Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi7?
Profi7 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:  500 ml fles 
  1 liter fles
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
 
Het is ook mogelijk om grotere verpakkingen te verkrijgen zoals 25 liter jerrycan of zelfs een IBC van 1000 liter. De prijzen hiervan zijn op aanvraag. Klik hier om ons direct te mailen.
 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 
We hebben het voor u allemaal ook samengevat op 1 A4-tje:
 

pdf icon

Hier vindt u het MSDS - Veiligheidsblad.
 
pdf icon
Keuken.jpg
Schoonmaken-2.jpg
Bureau.jpg
Sanitair-2.jpg
flacon.jpg
Irritatie.jpg

Contactgegevens

Postadres:
ProfiBright - Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Bezoekadres (op afspraak):
Graftermeerstraat 49 Q
2131 AA Hoofddorp
 
Tel: 088 2400 444
Mail: info@profibright.eu 
 
 KvK:  37102503
 BTW:  NL811389352B01
 IBAN:  NL93INGB0006889420
 BIC:  INGBNL2A
   
Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

Sociale media

 

 

Dutch Made Biologisch

 

ProfiBright 

The Natural way of Cleaning

© 2013 - 2018 ProfiBright - Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all