Banner ProfiBright NL

+31 88 2400 444 |  info@profibright.eu | Ma - Vr 08:00 - 17:00 / Za tot 12:00

ProfiCalc - ontkalker & kalkverwijderaar (concentraat)

ontkalker & kalkverwijderaar ProfiCalc, ProfiCalc Plug & Play, ontkalker, kalk verwijderen
De professionele ontkalker & kalkverwijderaar ProfiCalc voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite kalkaanslag verwijdert met 1 enkele behandeling!

Super eenvoudig in gebruik, zonder nare geurtjes. 
 
  • Concentraat
  • Super eenvoudig in gebruik
  • Fris van geur en laat geen strepen na
  • Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
  • Dutch Made
  • HACCP geschikt
  • Biologisch afbreekbaar
Waarop kunt u ProfiCalc op toepassen?
ProfiCalc is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. 
 
ProfiCalc is een ingedikt reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen. Door de verdikte samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken. ProfiCalc is o.a. gebaseerd op fosforzuur. pH waarde is 1. 
 
Hoe kan u ProfiCalc het beste gebruiken?
ProfiCalc verdunnen met water. De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van verkalking. Geadviseerd wordt een oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken.
 
ProfiCalc met een spons of borstel aanbrengen, daarna de losgeweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurpad (sanitair), grondig naspoelen met schoon water. Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met ProfiCalc
 
Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op metalen zoals rvs, aluminium e.d.
 
Dosering: 
Normale vervuiling : 1:5 voor de dagelijks reiniging.
Toiletpotten : Onverdund gebruiken
 
Image
Welke eigenschappen heeft ProfiCalc?   Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ProfiCalc?
- Hoog geconcentreerd - De fysische toestand is vloeibaar
- Snelwerkend - De kleur is rood
- Aangename geur - De geur is licht geparfumeerd
- Biologisch afbreekbaar - Het vlampunt is > 100 °C
- HACCP geschikt - De oplosbaarheid in water is volledig
- Dutch Made - pH waarde 1
- Vorstvrij bewaren  
 
ProfiCalc bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
5% - 15% fosfaten
5% Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen  Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & Parfums.
 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.  Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Welke gevarenaanduidingen heeft ProfiCalc?
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstig oogirritatie.
 
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ProfiCalc?
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereiken van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 - Oogbescherming en beschermnde handschoenen dragen.
P305 & P351 & P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzich?g afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Wat zijn de verpakkingseenheden van ProfiCalc?
ProfiCalc is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:  500 ml fles 
 
1 liter fles
5 liter jerrycan
 
Het is ook mogelijk om grotere verpakkingen te verkrijgen zoals 25 liter jerrycan of zelfs een IBC van 1000 liter. De prijzen hiervan zijn op aanvraag. 
 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 
We hebben het voor u allemaal ook samengevat op 1 A4-tje:
 

pdf icon

Hier vindt u het MSDS - Veiligheidsblad.
 
pdf icon
Sanitair-3.jpg
sanitair-4.jpg
Sanitair.jpg
zwembaden.jpg
Sanitair-2.jpg
Irritatie.jpg

Contactgegevens

Postadres:
ProfiBright - Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Bezoekadres (op afspraak):
Graftermeerstraat 49 Q
2131 AA Hoofddorp
 
Tel: 088 2400 444
Mail: info@profibright.eu 
 
 KvK:  37102503
 BTW:  NL811389352B01
 IBAN:  NL93INGB0006889420
 BIC:  INGBNL2A
   
Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

Sociale media

 

 

Dutch Made Biologisch

 

ProfiBright 

The Natural way of Cleaning

© 2013 - 2018 ProfiBright - Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all