Banner ProfiBright NL

+31 88 2400 444 |  info@profibright.eu | Ma - Vr 08:00 - 17:00 / Za tot 12:00

Profi6 - ontvetter & roetverwijderaar (concentraat)

Ontvetter & roetverwijderaar Profi6, ontvetter, roetverwijderaar, Profi6, Profi 6, ProfiBright
De professionele ontvetter, zwembadreiniger & roetverwijderaar Profi6 voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden! 

Rubberstrepen op vloeren of gele belijning, roetaanslag en andere vervuilingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
 
  • Concentraat
  • Laat geen residu - waas achter
  • TNO goedgekeurd voor de Foodsector
  • Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
  • Dutch Made
  • HACCP geschikt
  • Biologisch afbreekbaar
Waarop kunt u Profi6 op toepassen? 
Profi6 is geschikt voor het snel reinigen van gelakte en ongelakte oppervlakten zoals betonvloeren, machines, machine- onderdelen en precisie onderdelen. De Profi6 verwijdert zelfs rubberstrepen. Bij brandschades verwijdert het zelfs moeiteloos de roetaanslag. Maar ook de groene aanslag in uw tuin kunt u prima hier mee verwijderen. Profi6 is tevens een goede ammoniak vervanger voor het reinigen van (geschuurd) schilderwerk voordat u de uiteindelijke laklaag aanbrengt. Het schilderwerk ziet er weer stralend uit.  Ook zeer geschikt voor het reinigen van het zwembad. PH waarde is 13. 
 
Hoe kan u Profi6 het beste gebruiken?
Profi6 kan met warm of koud water worden verdund. Voor het beste reinigingsresultaat Profi6 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water. 
 
Dosering: 
Normale vervuiling : 1:20 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren. 
Zware vervuiling : 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van o.a. rubberstrepen, oude waslagen & vuilnisemmers.  
Extreme vervuiling : 1:1 Voor het verwijderen van zware roetvervuiling. 
 
Niet gebruiken op glas of spiegels!
 
ProfiBirght Profi6 ontvetter
 Welke eigenschappen heeft Profi6?  Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6?
- Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel - De fysische toestand is vloeibaar
- Krachtig, in water oplosbaar - De kleur is rood
- Veilig & alkalisch - De geur is karakteristiek
- Goedgekeurd door TNO voor de food-sector - Vlampunt is niet van toepassing
- Biologisch afbreekbaar - Oplosbaarheid in water is volledig
- HACCP geschikt
- pH waarde 13
 
- Dutch Made  
- Vorstvrij bewaren
 
Profi6 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% anionogene oppervlakte actieve stoffen
< 5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone
 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6? 
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. 
H314 - Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.
 
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6?
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102 - Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden. 
P280 - Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen. 
P301 & P330 & 331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P3532 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 & P351 & P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6? 
 Profi6 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 500 ml fles met trigger
  1 liter fles
  1 liter fles met trigger
  5 liter jerrycan
  10 liter jerrycan
  25 liter jerrycan
  60 liter drum
  210 liter drum
  1000 liter IBC
 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 
We hebben het voor u allemaal ook samengevat op 1 A4-tje:
 

pdf icon

Hier vindt u het MSDS - Veiligheidsblad.
 
pdf icon
schoonmaken-3.jpg
flacon-2.jpg
Vloer.jpg
Moppen.jpg
Schoonmaken.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Postadres:
ProfiBright - Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Bezoekadres (op afspraak):
Graftermeerstraat 49 Q
2131 AA Hoofddorp
 
Tel: 088 2400 444
Mail: info@profibright.eu 
 
 KvK:  37102503
 BTW:  NL811389352B01
 IBAN:  NL93INGB0006889420
 BIC:  INGBNL2A
   
Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

Sociale media

 

 

Dutch Made Biologisch

 

ProfiBright 

The Natural way of Cleaning

© 2013 - 2018 ProfiBright - Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all