Banner ProfiBright NL

+31 88 2400 444 |  info@profibright.eu | Ma - Vr 08:00 - 17:00 / Za tot 12:00

Profi6 LF Low Foam - vloerreiniger & ontvetter (concentraat)

vloerreiniger & ontvetter Profi6 LF Low Foam, vloerreiniger schrobzuigmachine, ontvetter Profi6 LF
De professionele vloerreiniger & ontvetter Profi6 LF Low Foam voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden!

Vuil & vet verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zeer geschikt voor de schrobzuigmachine & hogedrukspuit.
 
  • Concentraat
  • Laat geen residu - waas achter
  • Geen gladde vloeren meer! 
  • Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
  • Dutch Made
  • HACCP geschikt
  • Biologisch afbreekbaar
Waarop kunt u Profi6 LF Low Foam op toepassen?
De Profi6 LF Low Foam is een snelreiniger voor een snelle efficiënte verwijdering van vetten, vuil, koolstof, olie, nicotine aanslag & andere hardnekkige vormen van organische vervuiling. Bij brandschades verwijdert het zelfs moeiteloos de roetaanslag. Zeer geschikt voor de schrobzuigmachine en hoge drukreinigers. U kunt hiermee zelfs de groene aanslag in uw tuin mee verwijderen. 
Ook te gebruiken als vervanging voor ammoniak.
 
Door TNO goedgekeurd voor het reinigen van apparatuur waarmee voedsel wordt bereid. Profi6 LF Low Foam droogt streeploos op en heeft een pH waarde van 13,5.
 
Hoe kan u Profi6 LF Low Foam het beste gebruiken?
Profi6 LF Low Foam is een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel, dat speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in schrob-en zuigmachines. Kan verdund worden met warm en koud water. Bij extreme vervuiling de plek onverdund voorbehandelen.
 
Dosering:
Normale vervuiling : 1:40 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
Zware vervuiling : 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen & toilettenvloeren.
Extreme vervuiling : 1:1 Voor het verwijderen van bandensporen. 
 
Niet gebruiken op glas of spiegels!
 
ProfiBright Profi6 LF Low Foam, ontvetter, vloerreiniger, schrobzuigmachine
 Welke eigenschappen heeft Profi6 LF?  Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 LF?
- Bestanddelen: synthetisch reinigingsmiddel, organisch oplosmiddel en anorganische zouten - De fysische toestand is vloeibaar
- Krachtig, in water oplosbaar - De kleur is wit/kleurloos
- Alkalisch - De geur is karakteristiek
- Veilig - Vlampunt is niet van toepassing
- Goedgekeurd door TNO voor de food-sector - Oplosbaarheid in water is volledig
- HACCP geschikt - pH waarde is 13,5
- Biologisch afbreekbaar  
- Dutch Made  
- Vorstvrij bewaren  
 
Profi6 LF Low Foam bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
 < 5%  - 15% anionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten, parfums, Citral & Limonene (kan een allergische reactie veroorzaken). 
 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. 
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 LF Low Foam?
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 LF Low Foam?
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschiking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen, Beschermende kleding,Gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 LF Low Foam?
 Profi6 LF Low Foam is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:  1 liter fles
  5 liter jerrycan
  10 liter jerrycan
  25 liter jerrycan
  60 liter drum
  210 liter drum
  1000 liter IBC 
 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 
We hebben het voor u allemaal ook samengevat op 1 A4-tje:
 

pdf icon

Hier vindt u het MSDS - Veiligheidsblad.

pdf icon

hogedrukspuit.jpg
Schrobzuigmachine.jpg
Vloer.jpg
Moppen.jpg
Schoonmaken.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Postadres:
ProfiBright - Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Bezoekadres (op afspraak):
Graftermeerstraat 49 Q
2131 AA Hoofddorp
 
Tel: 088 2400 444
Mail: info@profibright.eu 
 
 KvK:  37102503
 BTW:  NL811389352B01
 IBAN:  NL93INGB0006889420
 BIC:  INGBNL2A
   
Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

Sociale media

 

 

Dutch Made Biologisch

 

ProfiBright 

The Natural way of Cleaning

© 2013 - 2018 ProfiBright - Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all