De professionele ontvetter, zwembadreiniger & roetverwijderaar Profi6 Plug & Play voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden!

Rubberstrepen op vloeren of gele belijning, roetaanslag en andere vervuilingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Kenmerken Profi6 Plug & Play:

Plug & Play – kant en klaar voor gebruik.
Laat geen residu – waas achter
Verwijderd vet, roet & andere aanslag
Zuinig in gebruik
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
Dutch Made
HACCP geschikt
Biologisch afbreekbaar

Hoe kunt u de Profi6 Plug & Play het beste gebruiken?

Profi6 Plug & Play is een snel reiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling. Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. pH waarde van 13.

Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water. Niet gebruiken op glas of spiegels. Profi6 Plug & Play droogt streeploos op.

Gebruiksaanwijzing:

  1. Open de spraykop
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
  6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruikt u het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat u het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan). 

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na.

Welke eigenschappen heeft Profi6? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is rood
– Veilig & alkalisch – De geur is karakteristiek
– Goedgekeurd door TNO voor de food-sector – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 13
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

Profi6 Plug & Play bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 Plug & Play?
H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 Plug & Play?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.

Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 Plug & Play?
Profi6 Plug & Play is verkrijgbaar in de volgende verpakking:

  • 500 ml fles met trigger

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Engels – English:

Flyer Profi6 Plug & Play

Hier vindt u onze veiligheidsbladen / Safety Data sheets:

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×