Algemene voorwaarden ProfiBright - Ricca

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden – “Ricca – ProfiBright “ 

Ricca – ProfiBright
Cannenburg 78, 2135 CH HOOFDDORP
Telefoon: +31 88 2 400 488
Website: www.profibright.eu
E-mailadres: info@profibright.eu
KvK-nummer: 52743276
BTW nr.: NL001614227B11
IBAN: NL87 ABNA 0555 6717 39
BIC code: ABNANL2A

Deze voorwaarden van Ricca – ProfiBright (verder te noemen: “leverancier”), kantoorhoudende aan de Cannenburg 78 ( 2135 CH) te Hoofddorp, Nederland, gedeponeerd op 2 januari 2014 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noordwest-Holland onder nummer 52.74.32.76.

 Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en koper, waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken alsmede op elke verbintenis tussen partijen uit wet die al of niet in verband met meer bedoelde overeenkomst en aanbieding kan worden gebracht.        

Download hieronder onze complete voorwaarden:

Algemene voorwaarden Ricca – ProfiBright

Call Now ButtonBel nu!
Scroll naar top
×