De professionele ontkalker, kalkverwijderaar & toiletreiniger ProfiCalc voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite kalkaanslag verwijdert met 1 enkele behandeling!

Super eenvoudig in gebruik, zonder nare geurtjes.


Kenmerken ProfiCalc:

Concentraat
Laat geen strepen na
Frisgeurend – slaat niet op de keel
Zuinig in gebruik
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
Dutch Made
HACCP geschikt
Biologisch afbreekbaar

Hoe kunt u de ProfiCalc het beste gebruiken?

ProfiCalc – kalkverwijderaar & ontkalker verdunnen met water. De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van verkalking. Geadviseerd wordt een oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken. ProfiCalc met een spons of borstel aanbrengen, daarna de losgeweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurspons (sanitair), grondig naspoelen met schoon water.

  1. Spuit wat ProfiCalc op een microvezeldoek of sponsje.
  2. Wrijf de plek waar de kalk zit in. Laat dit even intrekken. Maar de vloeistof mag niet opdrogen.
  3. Maak de microvezeldoek of sponsje schoon met water en veeg dan de oppervlakte schoon.
  4. Oppervlakte grondig naspoelen met water.
  5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen.

Gebruik geen microvezeldoek dat gewassen is met wasverzachter. Dit veroorzaakt namelijk strepen.

Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met ProfiCalc.

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op natuursteen, marmer & sterk kalkhoudende tegels. Hiervoor adviseren wij gebruik te maken van de Profi6 PH Neutraal. Wees zeer voorzichtig met het gebruik op metalen zoals rvs, aluminium e.d. Laat de ProfiCalc hier niet opdrogen dit kan schade opleveren.

Dosering:
Normale vervuiling          : 1:5 (20 ml op 1 liter water)
Toiletpotten                      : onverdund gebruiken – hiervoor hebben een speciale fles in het assortiment met knikkop.

Welke eigenschappen heeft ProfiCalc? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ProfiCalc?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Snelwerkend – De kleur is rood
– Veilig – De geur is karakteristiek
– Aangename geur – slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 1
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

 

ProfiCalc bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
fosfaten 5% – 15%
Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen <5%
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & Parfums.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft ProfiCalc?
H290 –
Kan bijtend zijn voor metalen.
H315 –
Veroorzaakt huidirritatie.
H319 –
Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ProfiCalc?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzich?g afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P390 – Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Wat zijn de verpakkingseenheden van ProfiCalc?
ProfiCalc is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

  • 500 ml fles
  • 750 ml fles
  • 1 liter fles
  • 5 liter jerrycan

Het is ook mogelijk om grotere verpakkingen te verkrijgen zoals 25 liter jerrycans of zelfs een IBC van 1000 liter. De prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Nederlands:

Flyer ProfiCalc

Engels – English:

Flyer ProfiCalc

Hier vindt u onze veiligheidsbladen / Safety Data sheets:

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×