Ontvetter & Roetverwijderaar Profi6 - ProfiBright, The Natural Way of Cleaning

De professionele ontvetter & roetverwijderaar Profi6 voor de zakelijke markt: Hoe je zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden!

Profi6 is een snel reiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling. Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. pH waarde van 13.

Profi6 kan met warm of koud water worden verdund. Voor het beste reinigingsresultaat Profi6 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water. Niet gebruiken op glas of spiegels. Profi6 droogt streeploos op.

Rubberstrepen op vloeren of gele belijning, roetaanslag en andere vervuilingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

 • Onze literflessen gaan vervangen worden voor flessen gemaakt van gerecycled plastic. Dat betekent dat de vorm en kleur kunnen afwijken van de foto.

Kenmerken Profi6:

Concentraat
Laat geen waas achter
Verwijderd vet, roet & andere aanslag
Zuinig in gebruik
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
Niet getest op dieren
Dutch Made
  HACCP geschikt – etiketten volgens kleurcodering van de professionele schoonmaak
Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid

Hoe kan je de Profi6 het beste gebruiken?

Gebruiksaanwijzing:

Heeft u de 500 ml fles:

 1. Open de spraykop
 2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
 3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
 4. Reinig de oppervlakte goed na.
 5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
 6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruik je het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat je het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan). 

Heeft u de literfles of grotere verpakkingen dan is de dosering als volgt:
Normale vervuiling:
1:20 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
Zware vervuiling: 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers & toiletten.
Extreme vervuiling: 1:1 Voor het verwijderen van zware roetvervuiling.

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na. De Profi6 kan ook verdunt worden met water en gebruikt worden als sopje.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Welke eigenschappen heeft Profi6? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is rood
– Veilig & alkalisch – De geur is karakteristiek
– HACCP geschikt – Vlampunt is niet van toepassing
– Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid – Oplosbaarheid in water is volledig
– Dutch Made – pH waarde 13
– Vorstvrij bewaren 10 – 30 °C

Profi6 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen, niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6?
H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6?
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & P331 & P310 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P303 & P361 & P353 & P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P305 & P351 & P338 & P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P390 – Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

EUH zinnen
EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6?
Profi6 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

 • 500 ml fles met trigger
 • 1 liter fles
 • 5 liter jerrycan
 • 10 liter jerrycan
 • 25 liter jerrycan
 • 60 liter drum
 • 210 liter drum
 • 1000 liter IBC

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vind je onze flyer:

Hier vind je onze veiligheidsbladen / Safety Data sheets:

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de webshop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×