Vloerreiniger & Ontvetter Profi6 LF Low Foam - ProfiBright, The Natural Way of Cleaning

De professionele vloerreiniger & ontvetter Profi6 LF Low Foam voor de zakelijke markt.

Profi6 LF Low Foam is een snel reiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling. Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. pH waarde van 13,5.

Profi6 LF Low Foam is een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel, dat speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in schrob-en zuigmachines. Daarnaast is het ook uitstekend geschikt om te gebruiken in een hogedrukreiniger. Kan verdund worden met warm en koud water. Bij extreme vervuiling de plek onverdund voorbehandelen. Niet gebruiken op spiegels of glas! Profi6 LF Low Foam droogt streeploos op.

Vuil & vet verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zeer geschikt voor de schrobzuigmachine & hogedrukspuit.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

 • Onze literflessen gaan vervangen worden voor flessen gemaakt van gerecycled plastic. Dat betekent dat de vorm en kleur kunnen afwijken van de foto.

Kenmerken Profi6 LF Low Foam:

Concentraat
Laat geen residu – waas achter
Geen gladde vloeren meer!
Verwijderd rubberstrepen
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
Niet getest op dieren
Dutch Made
HACCP geschikt – etiketten volgens kleurcodering van de professionele schoonmaak
Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid

Hoe kan je de Profi6 LF Low Foam het beste gebruiken?

Dosering voor machines:
Schrobzuigmachine: Dagelijkse reiniging. Per 100 liter water adviseren wij u 1 – max 5% reinigingsmiddel te gebruiken. Bij zeer zware vervuiling 10% reinigingsmiddel op 100 liter water.
Hogedrukspuit: 1:20 Voor het reinigen van vervuilde vloeren.(250 ml op 5 liter water).

Dosering voor andere schoonmaak mogelijkheden:
Normale vervuiling: 1:40 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
Zware vervuiling: 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken & toiletten.
Extreme vervuiling: 1:1 Voor het verwijderen van bandensporen.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Welke eigenschappen heeft Profi6 LF? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 LF?
– Organisch oplosmiddel met anorganische zouten – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid – Vlampunt is niet van toepassing
– HACCP geschikt – Oplosbaarheid in water is volledig
– Dutch Made – pH waarde 13,5
– Vorstvrij bewaren 10 – 30 °C

Profi6 LF Low Foam bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
Anionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten < 5% – 15%
Parfums, Citral & Limonene
Allergene geurstoffen > 0,01%: Linalool & Citral & Limonene

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 LF Low Foam?
H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 LF Low Foam?
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P353 & P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P305 & P351 & P338 & P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P390 – Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

EUH zinnen
EUH208 – Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 LF Low Foam?
Profi6 LF Low Foam is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

 • 1 liter fles
 • 5 liter jerrycan
 • 10 liter jerrycan
 • 25 liter jerrycan
 • 60 liter drum
 • 210 liter drum
 • 1000 liter IBC

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vind je onze veiligheidsbladen / Safety Data sheets:

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de webshop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×