Kalkaanslag is soms zo vervelend. Heb je net alles gepoetst zie je de volgende dag alweer die vervelende aanslag op je kraan zitten. Hoe krijg je deze makkelijk en snel weg?

De Kalkverwijderaar Profi2 is misschien de oplossing voor u. Met kalkverwijderaar verwijder je lichte kalkaanslag in een handomdraai. Dit is een kalkverwijderaar die heerlijk fris van geur is en niet op de keel slaat. Laat de kalkverwijderaar niet  opdrogen op de ondergrond. Dit kan het vlekken veroorzaken.

Kalkverwijderaar Profi2 is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc.. Voor hardnekking aanslag adviseren wij u gebruik te maken van de Ontkalker Profi3.

Kenmerken van de Kalkverwijderaar Profi2:

Kant & klaar – wel schudden voor gebruik
Super eenvoudig in gebruik
Zeer zuinig in gebruik
Fris van geur
Slaat niet op de luchtwegen
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Kind- & diervriendelijk
Dutch Made
Biologisch afbreekbaar

TIP: als u de Ontkalker Profi3 koopt kunt u met deze fles zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Kalkverwijderaar Profi2 is klaar voor gebruik. Gebruik een microvezeldoek die NIET gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.

  1. Open de spraykop.
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en het laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na met schoon water.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen. Maak eventueel gebruik van een borstel of schuursponsje.
  6. Draai na het gebruik de spuitkop weer dicht.

Als de kalkaanslag erg hardnekkig is adviseren wij om de pure versie de Ontkalker Profi3 te gebruiken. De Kalkverwijderaar Profi2 is met name geschikt voor dagelijks gebruik & lichte aanslag.

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op marmer, natuursteen en sterk kalkhoudende tegels. Hiervoor bevelen wij de Vloerreiniger Profi5 aan. De Kalkverwijderaar Profi2 niet laten opdrogen op  metalen zoals RVS, aluminium e.d.

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 06 4122 6784 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Kalkverwijderaar? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Kalkverwijderaar?
– Kant & klaar – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 2
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Kalkverwijderaar Profi2 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen & fosfaten <5%
parfums

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Kalkverwijderaar Profi2?
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Kalkverwijderaar Profi2?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Flyer Kalkverwijderaar Profi2

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Veiligheidsbladen Kalkverwijderaar Profi2

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×