Nicotinereiniger Profi16 - ProfiBright, The Natural Way of Cleaning

Word je ook zo gek van de gele aanslag van nicotine? Krijg jij nicotinevlekken niet verwijderd?

De Nicotinereiniger Profi16 verwijderd alle nicotineaanslag. Even sprayen, in laten werken en dan met een schone microvezeldoek erover heen wrijven om het vuil op te nemen. Zorg er wel voor dat je een microvezeldoek gebruikt die niet gewassen is met wasverzachter. Als de vlek hardnekkige is de behandeling herhalen en eventueel een borsteltje of sponsje gebruiken.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Kenmerken van de Nicotinereiniger Profi16:

Kant & klaar
Laat geen residu (waas) achter
Zeer zuinig in gebruik
Sterk geconcentreerd
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Niet getest op dieren
Residu van deze reiniger is kind- & diervriendelijk
Dutch Made

Wat betekent residu is kind- & diervriendelijk? Op het moment dat je de nicotinereiniger hebt gebruikt, geeft de natte vloeistof die eventueel achterblijft op de schoongemaakte oppervlaktes, geen problemen als er per ongeluk overheen gelopen wordt.

 

Nicotinereiniger Profi16 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Opspuiten, afvegen, klaar! Niet gebruiken op glas of spiegels. Droogt streeploos op.

Met deze nicotinereiniger is het ook mogelijk om roetaanslag van b.v. de open haard of allesbrander goed verwijderen.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Open de spraykop
 2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
 3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
 4. Reinig de oppervlakte goed na.
 5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
 6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na.

Gebruik je het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat je het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan).

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Welke eigenschappen heeft de Nicotinereiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Nicotinereiniger?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Ook geschikt voor het schoonmaken van de BBQ – Vlampunt is niet van toepassing
– Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 13
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren 10 – 30 °C

De Nicotinereiniger Profi16 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen & anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Nicotinereiniger Profi16?
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Nicotinereiniger Profi16?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, ondernamen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vind je onze flyer:
Flyer Nicotinereiniger Profi16

Hier vind je onze veiligheidsbladen:
Nicotinereiniger Profi16 – ProfiBright

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×