Heeft u last van hardnekkige kalkaanslag? Krijgt u uw kranen niet schoon? Blijft er maar kalkaanslag zitten in uw toiletpot of wasbak? Bent u op zoek naar een middel die niet op de luchtwegen slaat?

De Ontkalker Profi3 is misschien de oplossing voor u. Met deze ontkalker verwijderd u hardnekkige kalkaanslag in een handomdraai. Dit is een ontkalker die heerlijk fris van geur is en niet op de keel slaat. Wel is het zo dat u voorzichtig moet zijn met de ontkalker. Als u deze laat opdrogen op de ondergrond dan kan het vlekken veroorzaken.

De Ontkalker Profi3 is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc..

Kenmerken van de Ontkalker Profi3:

Concentraat
Super eenvoudig in gebruik
Zeer zuinig in gebruik (circa 50 behandelingen in 1 fles)
Fris van geur en slaat niet op de luchtwegen
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Kind- & diervriendelijk
Dutch Made
Biologisch afbreekbaar

TIP: met deze fles kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Ontkalker Profi3 verdunnen met water. De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van verkalking. Geadviseerd wordt een oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken.

Ontkalker Profi3 met een spons of borstel aanbrengen, daarna de los geweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurspons (sanitair), grondig naspoelen met schoon water.

  1. Spuit wat Ontkalker Profi3 op een microvezeldoek of sponsje.
  2. Wrijf de plek waar de kalk zit in. Laat dit even intrekken. Maar de vloeistof mag niet opdrogen.
  3. Maak de microvezeldoek of sponsje schoon met water en veeg dan de oppervlakte schoon.
  4. Oppervlakte grondig naspoelen met water.
  5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen.

Gebruik geen microvezeldoek dat gewassen is met wasverzachter. Dit veroorzaakt namelijk strepen.

Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met Ontkalker Profi3.

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op natuursteen, marmer & sterk kalkhoudende tegels. Wees zeer voorzichtig met het gebruik op metalen zoals rvs, aluminium e.d. Laat de Ontkalker Profi3 hier niet opdrogen dit kan schade opleveren.

TIP: met deze ontkalker kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 06 4122 6784 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Ontkalker? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Ontkalker?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 1,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren


De Ontkalker – Profi3 bevat:

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
5% – 15% fosfaten
Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Parfums.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Ontkalker Profi3?
H319 – 
Veroorzaakt ernstig oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Ontkalker Profi3?
P101
 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Flyer Ontkalker Profi3

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Veiligheidsbladen Ontkalker Profi3

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×