Wie gaat vandaag het rooster schoonmaken van de bbq? Zit er weer smeer van de fietsketting op uw tuinkussen? Heeft u vettigheid op uw tegels en u krijgt het niet weg? Krijgt u de velgen van uw auto niet meer schoon?

De Ontvetter Profi6 verwijderd alle vetvlekken. Even sprayen, in laten werken en dan met een schone microvezeldoek erover heen wrijven om het vuil op te nemen. Zorg er wel voor dat u een microvezeldoek gebruikt die niet gewassen is met wasverzachter. Als de vlek hardnekkige is de behandeling herhalen en eventueel een borsteltje gebruiken.

Deze Ontvetter Profi6 is een uitstekende vervanger voor ammoniak. De Ontvetter Profi6 kunt u gebruiken op alle oppervlaktes gebruiken conform de gebruiksaanwijzing.

Kenmerken van de Ontvetter Profi6:

Kant & klaar – wel schudden voor gebruik
Laat geen residu (waas) achter
Zeer zuinig in gebruik
Sterk geconcentreerd
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Kind- & diervriendelijk
Dutch Made
Biologisch afbreekbaar

Ontvetter Profi6 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Opspuiten, afvegen, klaar! Niet gebruiken op glas of spiegels. Droogt streeploos op.

  1. Open de spraykop
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
  6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na.

Bij gebruik als vervanger van ammoniak dan kunt u dit doen conform bovenstaande gebruiksaanwijzing.

De Ontvetter Profi6 kan ook gebruikt worden om olie vlekken uit kleding en textiel te krijgen. Even opspuiten en dan met een doek schoonmaken. Indien het in de wasmachine kan adviseren wij het direct na de behandeling in de wasmachine te doen. Kan dit niet dan goed reinigen met een vochtige doek.

Tip: Voor het reinigen van het rooster van de bbq: Spuit het in, laat het even inwerken. Maak van aluminiumfolie een bolletje en veeg hiermee de restanten van het rooster. Even afspoelen met water en klaar.

Gebruikt u het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat u het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan).

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 06 4122 6784 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Ontvetter? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Ontvetter?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Ook geschikt voor het schoonmaken van de BBQ – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 13
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Ontvetter Profi6 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen & anionogene oppervlakte actieve stoffen< 5%

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Ontvetter Profi6?
H319 – Veroorzaakt ernstige oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Ontvetter Profi6?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Flyer Ontvetter Profi6

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Ontvetter Profi6_NL_1.0

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×