Sanitairreiniger Profi13 - ProfiBright, Then Natural Way of Cleaning

Is jouw badkamer ook weer toe aan zijn wekelijkse grote schoonmaakbeurt? Maar wil jij graag een schoonmaakmiddel dat niet op de keel slaat of een chemische geur achterlaat? Wil jij een middel dat niet alleen wekelijks is in te zetten maar ook dagelijks?

Dan is deze Sanitairreiniger Profi13 misschien de uitkomst voor jou. Deze sanitairreiniger is sterk geconcentreerd dus je heb maar 20 ml nodig voor jouw sopje.  Om ervoor te zorgen dat het streeploos schoon wordt adviseren wij je wel om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter.

Sanitairreiniger Profi13 is ideaal voor het schoonmaken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Kenmerken van de Sanitairreiniger Profi13:

Concentraat
Super eenvoudig in gebruik
Zeer zuinig in gebruik
Fris van geur
Slaat niet op de luchtwegen
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Niet getest op dieren
Residu van deze reiniger is kind- & diervriendelijk
Dutch Made

Wat betekent residu is kind- & diervriendelijk? Op het moment dat je de sanitairreiniger hebt gebruikt, geeft de natte vloeistof die eventueel achterblijft op de schoongemaakte oppervlaktes, geen problemen als er per ongeluk overheen gelopen wordt.

TIP: met deze fles kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml sanitairreiniger met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Sanitairreiniger Profi13 is een concentraat dat verdunt moet worden met water voor het dagelijks reinigen van al uw sanitair. Gebruik een microvezeldoek die NIET gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Gebruik circa 20 ml (= 2 kneepjes in de fles) Sanitairreiniger Profi13 op circa 5 liter water. Wij adviseren koud of lauw warm water te gebruiken.
 2. Het sanitair kan schoonmaken op de manier zoals je gewend bent.
 3. Voor het beste resultaat adviseren wij u een microvezeldoek te gebruiken die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter kan namelijk strepen veroorzaken.
 4. Naspoelen is niet nodig.
 5. Ook onverdund te gebruiken bijv. bij het verwijderen van kalkresten.
 6. Bij onverdund gebruik wel goed schoonmaken met een doek of spons en naspoelen met water.

TIP: Gebruik in de toiletpot of urinoir een beetje van de gebruiksoplossing en reinig daarna licht schrobbend met een toiletborstel. Overige vervuilde oppervlakten kunnen met de sanitairspons worden gereinigd, nadrogen met een schone sanitairdoek.

Je kunt ook de Sanitairreiniger Profi12 gebruiken. Deze versie is namelijk kant en klaar. Je kan het ook zelf  maken: Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden. Uit 1 literfles maakt u 10x de kant & klare versie.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Welke eigenschappen heeft de Sanitairreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Sanitairreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren 10 – 30 °C

De Sanitairreiniger Profi13 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, aionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums, BENZYL SALICYLATE & HEXYL CINNAMAL

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Ecologie algemeen: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Sanitairreiniger Profi13?
H319 – Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Sanitairreiniger Profi13?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EUH zinnen: EUH208 – Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vind je onze flyer:
Flyer Sanitairreiniger Profi 13

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:
Sanitairreiniger Profi13 – ProfiBright

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de webshop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×