Toiletreiniger Profi1 - ProfiBright, The Natural Way of Cleaning

Heb je weer kalkaanslag in het toilet? Wordt je gek van de geur van je huidige toiletreiniger? Wil je 1 middel om het toilet te reinigen en te ontkalken? Ben jij op zoek naar een goed alternatief voor bleek?

Met deze Toiletreiniger Profi1 – verwijderd je kalkaanslag en andere viezigheden in het toilet, urinoir & bidet.

Toiletreiniger Profi1 is ideaal voor het reinigen van het toilet vanwege zijn kop.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

 • Onze literflessen & 750 ml flessen gaan vervangen worden voor flessen gemaakt van gerecycled plastic. Dat betekent dat de vorm en kleur kunnen afwijken van de foto.

Kenmerken van de Toiletreiniger Profi1:

Kant & klaar – wel even schudden voor gebruik
Super eenvoudig in gebruik
Zeer zuinig in gebruik
Fris van geur
Slaat niet op de luchtwegen
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Niet getest op dieren
Residu van deze reiniger is kind- & diervriendelijk
Dutch Made

Wat betekent residu is kind- & diervriendelijk? Op het moment dat u het schoonmaakmiddel verdunt heeft gebruikt, de natte vloeistof die achterblijft op de schoongemaakte oppervlaktes, geen problemen geeft als er per ongeluk overheen gelopen wordt.

Toiletreiniger Profi1 is kant & klaar. Even schudden voor het gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Spuit wat Toiletreiniger Profi1 in een vloeiende beweging onder de toiletrand.
 2. Laat het circa 10 minuten inwerken.
 3. Maak het daarna met de wc-borstel schoon.
 4. Spoel het toilet door.
 5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen.

Je kunt ook de toiletbril schoonmaken met de Toiletreiniger Profi1. Gebruik hiervoor een schone microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Spuit wat Toiletreiniger Profi1 op de microvezeldoek en maakt de toiletbril en eventueel de rand schoon. Spoel de microvezeldoek erna uit en veeg alles nog even schoon.

De Toiletreiniger Profi1 kan ook uitstekend gebruikt worden voor het reinigen van een urinoir & bidet.

Wilt je de toiletruimte lekker fris laten ruiken spuit dan na het schoonmaken nog wat Toiletreiniger Profi1 in de wc-pot en laar het staan tot het eerst volgende toiletbezoek.

De Toiletreiniger Profi1 is veilig en kan dagelijks ingezet worden.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Welke eigenschappen heeft de Toiletreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Toiletreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 1,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren 10 – 30 °C

De Toiletreiniger Profi1 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
fosfaten 5% – 15%
Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen <5%
Parfums.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Ecologie algemeen: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Toiletreiniger Profi1?
H319 – 
Veroorzaakt ernstig oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Toiletreiniger Profi1?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen ouden.
P264 – Na het werken met dit product handen ,onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vind je onze flyer:
Flyer Toiletreiniger Profi1

Hier vind je onze veiligheidsbladen:
Toiletreiniger Profi1 – ProfiBright

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de webshop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×