Tuinreiniger Profi4 - ProfiBright, The Natural Way of Cleaning

Zijn jouw tuintegels weer vies? Heb jij veel last van groene aanslag op de tegels? Wil jij de tuin niet elke maand schoonmaken? Op zoek naar een middel dat ook met de hogedrukspuit gebruikt kan worden?

Deze Tuinreinger Profi4 zou voor jou de oplossing kunnen zijn. Hij verwijderd vuil & groene aanslag. Omdat deze tuinreiniger geen waas achterlaat, blijft jouw tuin langer schoon. Dit komt omdat er geen voedingsbodem achter blijft. In de tuinreiniger is een anti-schuim middel toegevoegd waardoor hij geschikt is om te gebruiken met een hogedrukreiniger. Wel naspoelen met schoon water.

Deze Tuinreiniger Profi4 kunt u gebruiken op alle tegels die NIET glanzen. Voor glanzende tegels adviseren wij om gebruik te maken van de Vloerreiniger Profi5.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

 • Onze literflessen & 750 ml flessen gaan vervangen worden voor flessen gemaakt van gerecycled plastic. Dat betekent dat de vorm en kleur kunnen afwijken van de foto.

Kenmerken van de Tuinreiniger Profi4:

Concentraat
Laat geen waas achter.
Zeer zuinig in gebruik
Geen gladde vloeren
Sterk geconcentreerd
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Residu van deze reiniger is kind- & diervriendelijk
Dutch Made
Niet getest op dieren
Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid

Wat betekent residu is kind- & diervriendelijk? Op het moment dat je de tuinreiniger hebt gebruikt, geeft de natte vloeistof die eventueel achterblijft op de schoongemaakte oppervlaktes, geen problemen als er per ongeluk overheen gelopen wordt.

Tuinreiniger Profi4 kan gebruikt worden op alle niet glanzende tuinvloeren. De tuinreiniger is sterk geconcentreerd en verwijderd zelfs groene aanslag op de tegels.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Schud de fles voor gebruik.
 2. Door middel van een drukspuit kunt u de vloer inspuiten. De beste verhouding is 1:20 dat wil zeggen 250 ml tuinreiniger op 5 liter water. Spuit alle tegels in. Laat dit even intrekken. Laat de vloeistof niet opdrogen op jouw tegels. Op het moment dat je ziet dat de vloeistof het vuil uit de vloer haalt kan je de vloer schoon schrobben. Dit gebeurd heel snel. Afhankelijk van de vervuiling van de vloer kunt je de vloeistof nog even wat tijd geven om zijn werk te doen zodat het schoonmaken nog makkelijker gaat. Je kan dit doen met de hand maar ook met een hogedrukreiniger.
 3. Na de gehele tegels geschrobd te hebben dien je de vloer wel schoon te spuiten met water.
 4. Het beste schoonmaakresultaat behaal je bij het schoonmaken bij droog weer.

Als je gebruik maakt van een hogedrukreiniger, kan de fles aansluiten op de machine. Deze verdeelt zelf automatisch het reinigingsmiddel. Zijn de tegels schoon haal dan de fles los en spoel de tegels na met schoon water.

Let op: gebruik deze Tuinreiniger Profi4 niet op glanzende tegels en laat de vloeistof ook niet opdrogen.

Deze tuinreiniger kan ook gebruikt worden om betonnen vloeren en gegoten vloeren schoon te maken. Pas het alleen toe op vloeren die niet glanzen. Heb je een vloer die ontvet moet worden omdat er een nieuwe toplaag op moet dan is deze tuinreiniger het middel om de vloer schoon te maken en te ontvetten. Voor glanzende tegels adviseren wij om de Vloerreiniger Profi5 te gebruiken.

Voor het bereiken van het beste resultaat is wel belangrijk dat je de gebruiksaanwijzingen hanteert.

Welke eigenschappen heeft de Tuinreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Tuinreiniger?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Ook geschikt voor betonnen meubilair – Vlampunt is niet van toepassing
– Voldoet aan de criteria van biologisch afbreekbaarheid – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 13,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren 10 – 30 °C

De Tuinreiniger Profi4 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
Allergene geurstoffen > 0,01% Citral & Limonene
fosfaten, anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% – 15%
Parfums, Citral & Limonene (kan een allergische reactie veroorzaken).

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Tuinreiniger Profi4?
Natriummetasilicaat

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Tuinreiniger Profi4?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 & P310 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P303 & P361 & P353 & P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P305 & P351 & P338 & P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

EUH zinnen
EUH208 – Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een natte vloer gelopen wordt er geen blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vind je onze flyer:
Flyer Tuinreiniger Profi4

Hier vind je onze veiligheidsbladen:
Tuinreiniger Profi4 – ProfiBright

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de webshop
  Call Now ButtonBel nu!
  ×

  Hallo!

  Klik hieronder op een van onze medewerkers of stuur ons een mail naar [email protected]

  ×