Zijn uw tuintegels weer vies? Heeft u veel last van groene aanslag op de tegels? Wilt u uw tuin niet elke maand schoonmaken? Wilt u een middel hebben dat ook met de hogedrukspuit gebruikt kan worden?

Deze Tuinreinger Profi4 zou voor u de oplossing kunnen zijn. Hij verwijderd vuil & groene aanslag. Omdat deze tuinreiniger geen residu (waas) achterlaat, blijft uw tuin langer schoon. Dit komt omdat er geen voedingsbodem achter blijft. In de tuinreiniger is een anti-schuim middel toegevoegd waardoor hij geschikt is om te gebruiken met een hogedrukreiniger. Wel naspoelen met schoon water.

Doordat deze tuinreiniger geen residu achterlaat worden uw tegels minder snel vies.

Deze Tuinreiniger Profi4 kunt u gebruiken op alle tegels die NIET glanzen. Voor glanzende tegels adviseren wij u gebruikt te maken van de Vloerreiniger Profi5.

Kenmerken van de Tuinreiniger Profi4:

Concentraat
Laat geen residu (waas) achter
Zeer zuinig in gebruik
Geen gladde vloeren
Sterk geconcentreerd
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Kind- & diervriendelijk
Dutch Made
Biologisch afbreekbaar

Tuinreiniger Profi4 kan gebruikt worden op alle niet glanzende tuinvloeren. Deze Tuinreiniger Profi4 is sterk geconcentreerd en verwijderd zelfs groene aanslag op de tegels.

  1. Schud de fles voor gebruik.
  2. Door middel van een drukspuit kunt u de vloer inspuiten. De beste verhouding is 1:20 dat wil zeggen 250 ml tuinreiniger op 5 liter water. Spuit alle tegels in. Laat dit even intrekken. Laat de vloeistof niet opdrogen op uw tegels. Op het moment dat u ziet dat de vloeistof het vuil uit de vloer haalt kunt u de vloer schoon schrobben. Dit gebeurd heel snel. Afhankelijk van de vervuiling van de vloer kunt u de vloeistof nog even wat tijd geven om zijn werk te doen zodat het schoonmaken nog makkelijker gaat. U kunt dit doen met de hand maar ook met een hogedrukreiniger.
  3. Na de gehele tegels geschrobd te hebben dient u de vloer wel schoon te spuiten met water.
  4. Het beste schoonmaakresultaat behaalt u bij het schoonmaken bij droog weer.

Als u gebruik maakt van een hogedrukreiniger, kunt u de fles aansluiten op de machine. Deze verdeelt zelf automatisch het reinigingsmiddel. Zijn de tegels schoon haal dan de fles los en spoel de tegels na met schoon water.

Let op: gebruik deze Tuinreiniger Profi4 niet op glanzende tegels en laat de vloeistof ook niet opdrogen.

Dee tuinreiniger kan ook gebruikt worden om betonnen vloeren en gegoten vloeren schoon te maken. Pas het alleen toe op vloeren die niet glanzen. Heeft u een vloer die ontvet moet worden omdat er een nieuwe toplaag op moet dan is deze tuinreiniger het middel om uw vloer schoon te maken en te ontvetten. Voor glanzende tegels adviseren wij u de Vloerreiniger Profi5 te gebruiken.

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Of heeft u een vraag over het schoonmaken van een glanzende vloer? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 06 4122 6784 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Tuinreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Tuinreiniger?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Ook geschikt voor betonnen meubilair – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 13,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Tuinreiniger Profi4 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten < 5% – 15%
Parfums, Citral & Limonene (kan een allergische reactie veroorzaken).

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Tuinreiniger Profi4?
Kalium hydroxide; Natriummetasilicaat

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Tuinreiniger Profi4?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een natte vloer gelopen wordt er geen blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Flyer Tuinreiniger Profi4

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Veiligheidsbladen Tuinreiniger Profi4

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×