De professionele interieurreiniger & allesreiniger Profi7 voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite uw gehele interieur streeploos en fris schoonmaakt in 1 behandeling!

Profimaakt snel en makkelijk schoon en is zeer zuinig is gebruik. Met één fles kunt u 50x schoonmaken.

Kenmerken Allesreiniger & Interieurreiniger Profi7:

Concentraat
Fris van geur en laat geen strepen na
Super eenvoudig in gebruik
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
Dutch Made
HACCP geschikt
Biologisch afbreekbaar

Hoe kunt u de Profi7 het beste gebruiken?

De Profi7 kan zowel opgelost worden in water maar ook gebruikt worden als een spray. Voor het professioneel reinigen van bedrijfs- en kantoorvloeren, eetzalen en cafetaria’s. Tevens geschikt voor wandbekleding, kunststofmeubels en tafels, spiegels & meubilair. Het is geschikt voor alle oppervlakken die vochtig afgenomen mogen worden.

Profi7 is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigend resultaat. Het laat bovendien geen residu en strepen achter.  pH waarde is 8. Voor het beste reinigingsresultaat kunt u het beste gebruik maken van een microvezeldoek.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) Profi7 op circa 5 liter water.
 2. Wij adviseren op koud tot lauw warm water te gebruiken.
 3. U kunt de meubels & vochtbestendige oppervlaktes schoonmaken zoals u gewend bent het schoon te maken.
 4. Voor het bereik van het beste schoonmaakresultaat adviseren wij u om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.
 5. Omdat de Profi7 geen waas na laat is naspoelen met water niet nodig.

De Profi7 is veilig in gebruik en kan dagelijks ingezet worden. 1 liter fles Profi7 is, bij gebruik van de dosering van 20 ml, goed voor 50 behandelingen.

Wilt u zeker weten dat u de juiste dosering gebruik, kunt u bij ons ook doseerdoppen bestellen die op de flessen gemonteerd kunnen worden.

Dosering:
Normale vervuiling    : 20 ml op 5 ltr water
Zware vervuiling         : 50 ml op 5 ltr water
Bij gebruik als spray   : 20 ml op 500ml

Welke eigenschappen heeft Profi7? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi7?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is blauw
– Aangenaam geparfumeerd & fris geurend – De geur is karakteristiek
– Vriendelijk voor de huid – Vlampunt > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

Profi7 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
< 5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen
Benzisothiazolinone, Methylisothiazalinone, parfums & Linalool

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi7?
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi7?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.

Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi7?
Profi7 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

 • 500 ml fles
 • 1 liter fles
 • 5 liter jerrycan
 • 10 liter jerrycan
 • 25 liter jerrycan
 • 60 liter drum
 • 210 liter drum
 • 1000 liter IBC

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Nederlands:

Flyer Profi7

Engels – English:

Flyer Profi7

Hier vindt u onze veiligheidsbladen / Safety Data sheets:

Engels – English:

Safety Data sheet Profi7

Call Now ButtonBel nu!
assignment_turned_in Registraties
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
Scroll naar top
×